Seniorbofællesskab


Alle mennesker har et behov for at være en del af et fællesskab, fordi det er i samværet med andre mennesker at vi føler os set.

Efter at børnene er flyttet hjemmefra og har etableret deres egne familier kan der let opstå et tomrum, hvor der bliver længere mellem besøgende. Vi kan derfor trænge til at blive udfordret på ny og opleve, at der er brug for os på en anden måde.

Vi synes der er behov for et nyt fællesskab der tager del i vores hverdag.

Derfor har du nu mulighed for at vælge en ny boligform hvor man kan bo i eget hjem uden at det bliver en ensom affære. Det er nemlig i samværet med andre mennesker at vi vedligeholder vores sociale færdigheder og samtidig viser det sig at ældre i seniorfællesskaber oftest er mere aktive og selvhjulpne. Det kan have kæmpe betydning for den enkeltes livsglæde og være med til at forebygge de dårligdomme som ensomhed føre med sig.

Undersøgelser indikerer, at der kan være et menneskeligt potentiale forbundet med at etablere seniorbofællesskab idet det har vist sig at op mod 91% af de mennesker der vælger at flytte i senior bofællesskab, oplever øget livskvalitet, fordi de har et større socialt netværk en deres jævnaldrende.

Det er nødvendigt at vi hver især allerede midt i livet begynder at tænke over hvilke ønsker vi har til vores alderdom og hvordan vi vil bo, men mange mennesker er desværre for sene til at tage stilling til hvordan de gerne vel bo som ældre.

Trygt og godt

Det er trygt og godt at bo i seniorbofællesskab. Der er altid noget at mødes og tale med i et fællesskab. Boligerne giver udsyn til den åbne natur og bliver udformet i forskellige størrelser. Her får du tæt kontakt til udearealerne og samtidig en mulighed for en mindre overkommelig have.  Et liv i dette bofællesskab giver mulighed for at fælles aktiviteter og privatliv kan vælges til og fra af den enkelte beboer.

I Skelbæklund ved vi godt at langt fra alle har ressourcerne til at være med til at stable et seniorbofællesskab på benene. Derfor har vi indledt et samarbejde med OK Fonden om at få udarbejdet en undersøgelse, der samler og udbygger den eksisterende viden om potentialet til at etablere seniorbofællesskabet i Skelbæklund. Det er tanken at et kommende bofælleskab udvikles i samarbejde med de kommende beboere, så dine ideer og holdninger bliver et godt bidrag ved opførelsen af boligerne.

Vil du vide mere

Skriv dine kontaktoplysninger herunder og vælg hvad du vil vide mere om.