Inspirationsdag i Skelbæklund


Skelbæklund indbyder alle interesserede til en levende inspirationsdag hvor du får mulighed for at besøge hele udstykiningen, komme tættere på husene og den smukke natur de er placeret ind i.

Det foregår fra Kunstergården, Kunstnergårdsvej 1, 4293 Dianalund,
den 16. juni fra kl. 14.00

Skelbæklund udstykningen er et boligområde på 100.000 kvadratmeter hvoraf de 66.000 er fællesarealer. Alle boliger opføres midt i det åbne land og ligger frit, men tæt på alle faciliteter. Boligerne er opført som forskellige boligformer men under en overordnet plan, så det samlede udtryk fremstår ensartet, medens indretning og udformning er helt individuel fra bolig til bolig.

Der er planlagt følgende program for dagen:

Kl. 14.00 Området
Her kan du få en komplet introduktion til hele området og samtidig få lejlighed til at se flere af boligformerne indefra, da beboerne i området har åbnet deres hjem i dagens anledning.

Kl. 15.00 Andre boformer
Er du nået dertil i dit liv hvor der ikke er så stort behov for plads længere, og du også gerne vil have et fælleskab, så har du her muligheden for, at høre om hvordan Skelbæklund, har forestillet sig at opføre seniorboliger.

Se mere om seniorboliger her: Seniorboliger

Kl. 15.30 Kunstnergården
Der vil på dagen være gratis rundvisning på Kunstnergården, hvor du får lejlighed til at stifte bekendtskab med Saltofte Larsens store virke som alsidig kunstner.

Der vil også på Kunstnergården være mulighed til at nyde lidt godt til ganen.

Vi glæder os til at se jer.