Inspirationsdag i Skelbæklund


Skelbæklund indbyder alle interesserede til en levende inspirationsdag hvor du får mulighed for at besøge hele udstykiningen, komme tættere på husene og den smukke natur de er placeret ind i.

Det foregår fra Kunstergaarden, Kunstnergaardsvej 1, 4293 Dianalund,
den 16. juni fra kl. 14.00

Skelbæklund udstykningen er et boligområde på 100.000 kvadratmeter hvoraf de 66.000 er fællesarealer. Alle boliger opføres midt i det åbne land og ligger frit, men tæt på alle faciliteter. Boligerne er opført som forskellige boligformer men under en overordnet plan, så det samlede udtryk fremstår ensartet, medens indretning og udformning er helt individuel fra bolig til bolig.

Der er planlagt følgende program for dagen:

Kl. 14.00 Området
Her kan du få en komplet introduktion til hele området og samtidig få lejlighed til at se flere af boligformerne indefra, da beboerne i området har åbnet deres hjem i dagens anledning.

Kl. 15.00 Andre boformer
Her får du en kort introduktion til de forskellige boformer der eksisterer og er tiltænkt i Skelbæklund. Blandt andet vil der her blive gennemgået det fremtidige seniorboligprojekt.

Du kan læse mere om seniorboligerne her: Seniorboliger. Du kan også hente vores folder om projektet ved at klikke her: Seniorboliger i Skelbæklund.

Kl. 15.30 Kunstnergården
Der vil på dagen være gratis rundvisning på Kunstnergaarden, hvor du får lejlighed til at stifte bekendtskab med Saltofte Larsens store virke som alsidig kunstner.

Skelbæklund byder samtidig på et kaffe og kagebord i Kunstnergaardens udstillingslokaler

Vi glæder os til at se jer.

De kommende seniorboliger vil få næsten samme udtryk og i lighed med de eksisterende rækkehuse være placeret således de ligger midt i naturen.