Seniorbofællesskab


Alle mennesker har et behov for at være en del af et fællesskab, fordi det er i samværet med andre mennesker at vi føler os set.

Her i Skelbæklund er der mulighed for, at vælge en ny boligform hvor du kan bo i eget hjem, og vælge fællesskabet til i samvær med andre mennesker. Ældre i seniorfællesskaber er oftest mere aktive og det kan have stor betydning for den enkeltes livsglæde.

Fakta er at der kan være et menneskeligt potentiale forbundet med at etablere seniorbofællesskab, idet det har vist sig, at op mod 91% af de mennesker der vælger at flytte i senior bofællesskab, oplever øget livskvalitet, fordi de har et større socialt netværk end deres jævnaldrende.

Det er nødvendigt at vi hver især, allerede midt i livet begynder at tænke over, hvilke ønsker vi har til vores alderdom og hvordan vi vil bo.

Trygt og godt

Det er trygt og godt at bo i seniorbofællesskab. Der er altid nogen at mødes og tale med i fællesskabet. Alle boligerne i Skelbæklund giver udsyn til den åbne natur og bliver udformet i forskellige størrelser. Her får du tæt kontakt til udearealerne og samtidig en mulighed for en mindre overkommelig have. Et liv i dette bofællesskab giver mulighed for, at fælles aktiviteter og privatliv kan vælges til og fra af den enkelte beboer.

I Skelbæklund ved vi godt, at langt fra alle har ressourcerne til, at være med til at stable et seniorbofællesskab på benene. Derfor vil vi få udarbejdet en undersøgelse, der samler og udbygger den eksisterende viden om potentialet til at etablere seniorbofællesskabet i Skelbæklund. Det er tanken, at et kommende bofælleskab udvikles i samarbejde med de kommende beboere, så dine ideer og holdninger bliver et godt bidrag ved opførelsen af boligerne.