Grundejerforening


Fællesarealet vedligeholdes af grundejerforeningen. Der er budgetteret en årlig udgift på kr. 3.000,- pr. bolig. Vedligeholdelsen af veje og stier varetages af Sorø kommune, når området er fuldt udbygget.

Grundeejerforeningens hjemmeside