Projektplan


House Arkitekter hjælper jer til at omsætte jeres drømme til et fantastisk hjem i Skelbæklund. I bestemmer selv indretning og en stor del af materialerne.

  1. Orienterende møde om udstykningens idégrundlag og lokalplan
  2. Møde med House Arkitekter
  3. Skitseforslag med prisoverslag

Ved første møde med arkitekterne gennemgår vi jeres ønsker til jeres nye hjem. Herefter udarbejder arkitekterne indenfor 14 dage, et skitseprojekt, som I sammen diskuterer. Skelbæklund Byggeservice giver herefter et prisoverslag for opførelsen af den pågældende bolig, med udgangspunkt i det endelige skitseprojekt. Vi har delt byggeprocessen op i 12 del-entrepriser, og hvis I selv ønsker at have ansvaret for dele af byggeriet, laver vi en aftale om det.

Hold styr på økonomien

Vi arbejder med forskellige styringsredskaber som sikrer, at vi har fuldt overblik og gennemsigtighed i hele byggeprocessen. Ændrer vi mening undervejs, får det konsekvenser for prisen.

Du kan hente en budgetskabelon ved hente dette excel-ark: Budget-skabelon

Her kan du læse mere om House Arkitekter.